CERTUSS

Dampfkessel
Steam Boiler

Home DEUTSCH ENGLISH Partner Download

Hrvatska

Kroatien

Croatia

CERTUSS parni kotao
kvaliteta i inovacija

Već više od 55 godina firma CERTUSS proizvodi parne kotlove veoma visoke kvalitete. Puna specijalizacija upravo na parne kotlove kao i stalni daljnji razvoj, doveli su do proizvoda koji u sebi ujedinjava bezbrojna napredna konstrukciona svojstva. Napredne konstrukcije su zaštićene preko patenata. Na taj način svaki parni kotao firme CERTUSS nudi jedinstveno stanje u pogledu kvalitete i korisnosti.

Parni kotlovi firme CERTUSS su se 10000 puta dokazali kao veoma cijenjeni diljem cijele Europe te ih se danas smatra veoma pouzdanim "alatom" za rad u tisućama industrijskih i obrtničkih pogona za besprijekornu i sigurnu opskrbu sa parom. Stoga se i Vi trebate pouzdati u prokušanu tehnologiju vodećeg europskog proizvođaća.

Program isporuke:

 • Automatski parni kotlovi sa kapacitetom od 8 do 6000 kg pare na sat (= do 4 MW).

 • Parni pritisci do 27 bara.

 • Loženje: plin, nafta.

 • CERTUSS elektro kotao od 6 – 120 kW, do 12 bar pritiska pare

 • Uređaj PARCOVAP za povratno iskorištenje topline kondenzata.

 • Uređaji za pripremu vode.

 • Parne armature.

 • Savjeti o uređajima.

Neke prednosti naše tehnike:

 • Patentirana zračna izolacija sa dvostrukim plaštom, sa gubitkom zračenja koji je manji od 0.2%.

 • Brza spremnost za rad uzrokuje minimalne gubitke kod zagrijavanja i veoma je brzo prilagođavanje u svezi sa potrebnom parom.

 • Zahtjeva veoma malo prostora, nisu potrebni nikakvi temelji.

 • Uređaj je odmah nakon isporuke spreman za rad, a u njega je ugrađen i plamenik.

 • Usisavanje zraka se vrši sa gornje strane, vrši se usisavanje topline nakupljene u kotlovskom prostoru i ona se odvodi u kotao.

 • Kotao je u potpunosti sigurnosan i stoga se javljaju veoma velika olakšanja kod postavljanja i nadzora kotla.

 • Optimalna termička raspodjela i izjednačeno opterećenje ogrjevnih površina osiguravaju dugi radni vijek kotla.

 • Zbog ugrađene recirkulacije otpadnih plinova radi smanjenja ugljikooksida (NOx) dolazi do veoma niskih vrijednosti emisija. (Opcija)

 • Visoki standard kvalitete, proizvođač posjeduje certifikat prema propisima o kvaliteti ISO 9001.

 • Proizvodnja u Njemačkoj.

Vaš CERTUSS partner:

TIMONT d.o.o.
Vidrićeva 4
HR-10 000 Zagreb

Tel. + Fax: +385 / (0)1 / 23 18 932
E-Mail: timont@zg.t-com.hr

Prodaj za:
HRVATSKU
BOSNA I HERZEGOVINU

Home DEUTSCH ENGLISH Partner Download
Copyright © 2006 BENTEC GesmbH
Stand: 05. Juli 2013