CERTUSS

Dampfkessel
Steam Boiler

Home DEUTSCH ENGLISH Partner Download

Slovenská republika 

Slowakei

Slovakia

CERTUSS parný kotol

Kvalita a inovácia

Už 55 rokov vyrába CERTUSS parné kotle s vysokými nárokmi na kvalitu. Úplnou špecializáciou na parné kotle a stálym rozvojom vyvinul produkt, ktorý v sebe zahŕňa množstvo pokrokových konštrukčných prvkov. Významnejšie vývojové prvky sú chránené patentom. Preto môže každý parný kotol CERTUSS ponúknuť jedinečnú úroveň kvality a široké využitie.

Parné kotle CERTUSS sa v celej Európe 10.000-krát osvedčili a sú dnes spoľahlivým nástrojom pre tisíce priemyselných podnikov, aby zabezpečili bezproblémovú a bezpečnú dodávku pary. Dôverujte aj Vy osvedčenej technológii špičkového európského výrobcu.

Dodávateľský program:

 • plnoautomatický parný kotol s výkonom pary od 8 do 6000 kg/h (= do 4 MW)

 • tlak pary do 2,7 MPa

 • ohrev: plyn, olej

 • CERTUSS parný kotol elektro 6-120 kW, tlak pary do 12 bar

 • úpravovne vody

 • parné armatury

 • poradenská činnosť

Niektore prednosti našej techniky:

 • patentovaná dvojplášťová vzdušná izolácia znižuje straty tepla pod 0,2%, súčasne znižuje spotrebu energie (predhrievaním vzduchu pre horák v plášti)

 • prakticky okamžitá výroba pary (počas 3-5 minut od uvedenia kotla do prevádzky)

 • malá zastavaná plocha, nepožaduje sa špeciálny betónový základ

 • vlastný horák firmy CERTUSS umožňuje optimálne využitie horáka, a tým aj nižšiu spotrebu plynu alebo oleja

 • nasávanie vzduchu hornou časťou parného kotla CERTUSS – teplý vzduch z miestnosti sa nasáva zhora, čím sa vylučuje nasávanie nečistôt z podlahy

 • absolútne bezpečná prevádzka, parný kotol CERTUSS sa môže umiestniť kdekoľvek, bez nároku na vlastnú kotolňu

 • nízka hodnota emisií dosiahnutá zabudovanou recirkuláciou spalín vedie k redukcii obsahu oxidov dusíka (NOx ) (možnosť voľby kupujúcim)

 • ďaľšiu úsporu energie predstavuje zariadenie PARCOVAP (možnosť voľby kupujúcim), napr. pri návrate kondenzátu viac ako 70% je možné usporiť viac ako 10% energie

 • dodávané úpravovne vody sú presne dimenzované, šetria vyhrievacieho hada a zaručujú maximálnu životnosť parného kotla CERTUSS

 • všetky potrebné povolenia, servis a sklad nahradných dielov pre ČR a SR sú zabezpečené

DOLNY TECHNIC s.r.o.
Budovateľská 63
SK - 080 01 Prešov

Tel. + Fax: 00421 / 51 / 773 16 52
E-Mail: doltech@doltech.sk
  

www.doltech.sk     www.certuss.sk

Home DEUTSCH ENGLISH Partner Download
Copyright © 2006 BENTEC GesmbH
Stand: 05. Juli 2013